TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Skot


Testy nabízené pro skot

Genetický typ *

 • Stanovuje se pro potřeby ověření původu zvířat.
 • Používáme kompletní mezinárodní sadu mikrosatelitů dle doporučení ISAG (BM2113, ETH225, TGLA227, ETH3, ETH10, BM1824, SPS115, TGLA122, TGLA126, TGLA53, INRA023, BM1818).

Ověřování původu zvířat *

 • Původ zvířat je ověřován v laboratoři na základě porovnání genetických typů rodičů a potomka. Výsledek se vyjadřuje v souladu s vyhláškou 471/2000 Sb. - podle par. 29, odstavce (2). 
  Pokud je k dispozici pouze jeden z rodičů (např. jen otec), je možné porovnat původ rodiče a potomka s výsledkem "uvedeného rodiče nelze vyloučit" - v případě, že původ po tomto rodiči souhlasí. Povinnost úplného ověření původu (tedy po otci i matce) platí pro všechny býky zařazované do plemenitby.

Archivace vzorků

 • Veškeré vzorky jsou automaticky archivovány a je možno je kdykoliv použít k další testaci (nově testovaných dědičných chorob, při změně metodiky ověřování původů a pod.) Vzorky archivujeme od roku 1994.

Testování BLAD  - Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency *

 • Jedná se o dědičnou poruchu imunity - u postižených telat způsobuje opakované infekce, špatné hojení ran, zakrslý vzrůst a časté úhyny.  Dědí se recesivně, to znamená, že otec i matka mohou být zdraví nositelé této choroby. Testem detekujeme klinicky zdravé nositele. Výskyt této mutace býval poměrně vysoký, ovšem díky selekci se v současné době u plemenných býků vyskytuje minimálně.
 • Označení: TL - zdravý / BL - přenašeč

Testování CVM - komplexní vertebrální malformace holštýnského skotu *

 • Českomoravská společnost chovatelů, a.s., laboratoř imunogenetiky si Vám dovoluje oznámit, že k 1. 1. 2005 obdržela licenci od Federation Al-Societies and the Danish Institute of Agricultural Sciences k provádění DNA testů CVM. Připojili jsme se tak k úzkému počtu evropských laboratoří, oprávněných testovat CVM.

 • Tato dědičná choroba byla poprvé popsána v Dánsku v roce 2000, jako dědičná malformace telat holštýnského skotu. Syndrom je charakterizován mnohočetnými malformacemi, jako je proporcionální dwarfismus, symetrická artrogryposa předních a občas i zadních končetin a znetvoření obratlů krční a hrudní části páteře, přidružená může být i malformace srdce. Většinou je diagnostikovatelná u plodu od 260. dne březosti, v ojedinělých případech dochází ke zmetání 159. den březosti. Většina telat se rodí předčasně a často mrtvá.
 • Zvířata, mající pouze jeden defektní gen, jsou fyziologicky zcela normální, jsou však přenašeči CVM a jejich potomci mohou být CVM pozitivní. Dle mezinárodní dohody se přenašeči značí CV, jedinci, kteří nemají defektní alelu jsou v rodokmenech označeni TV.
 • V ČR jsou testováni plemenní býci holštýnského skotu na CVM od roku 2002. Testy byly dosud prováděny v Holandsku (VHL Laboratories) a Německu (Tierärtzliches Institut der Georg-August-Universität Göttingen), prostřednictvím ČMSCH, a.s., laboratoře imunogenetiky. Do konce roku 2004 bylo naší laboratoří zprostředkováno 260 testů, 33 zvířat bylo CV pozitivních, což činí 12,7 % přenašečů.
 • Ke dni 31.12.1011 jsme provedli 685 testů CVM, mezi nimiž bylo odhaleno 101 CV přenašečů (téměř 15 %).
 • Označení: TV - zdravý jedinec / CV - přenašeč CVM

Testování dvojitého osvalení - myostatin *

 • Testuje se mutace genu MSTN - myostatinu. Zvířata mohou být +/+ - tedy mutace prostá, MH/+ - přenašeči dvojího osvalení nebo MH/MH - zvířata pozitivní na dvojité osvalení. Zatímco u některých masných plemen jsou zvířata s dvojím osvalením vysoce žádoucí díky vyšší masné užitkovosti (belgické modré), u extenzívně chovaných masných plemen je tato vloha nežádoucí (gasconne), protože větší telata znamenají těžší porody.
 • Vzhledem k tomu, že vloha pro myostatin je plemenně specifická, testujeme plemena: GASCONNE, CHAROLIAS, PIEMONTESE, BELGICKÉ MODRÉ a BLONDE D‘AQUITAINE

Testování Beta Kaseinu

 • Typ beta kaseinu je důležitý pro stravitelnost mléka a vliv na zdraví člověka. V naší laboratoři nově testujeme varianty A1, A2, přičemž varianta A2 je považována nejen za původní, ale také zdravější a stravitelnější. Frekvence genotypu A2A2 v populaci se pohybuje mezi 45-75%. V současné době již někteří zahraniční chovatelé (především na Novém Zélandu, v Austrálii, ale také např. ve Velké Británii) šlechtí stáda na produkce A2 mléka (mléko od dojnic s genotypem A2A2) a je jen otázkou, jak dlouho bude trvat, než vznikne podobný požadavek v Evropě. Každopádně je velký předpoklad, že chovatelé budou preferovat býky nesoucí tuto variantu beta kaseinu.  

Testování Kappa Kaseinu *

 • Typ kappa kaseinu má významný vliv na syřitelnost mléka a tím výtěžnost při tvorbě sýrů. Pro tento účel je nejvýhodnější genotyp "B", naopak, genotyp "E" patří k těm nejméně vhodným.
 • Testujeme genetickou predispozici k tvorbě kappa kaseinu typu A, B a E.

Testování Red faktoru *

 • U černostrakatého holštýnského skotu se vyskytuje recesívní gen pro červené zbarvení. Testem detekujeme hlavně černostrakaté přenašeče této barvy.
 • Zjištěné genotypy označujeme:
 • D/D - černostrakatý, jedinec nepřenáší červené zbarvení
 • D/e (RDC - red gene carrier) nebo D/+ (BRC - carriet of black/red gene) - černostrakatý, RED faktor pozitivní - jedinec přenáší červené zbarvení 
 • e/e nebo e/+ - červený holštýn, RED faktor pozitivní

Testování Chondrodysplasie

 • U skotu plemene dexter testujeme vlohu pro chodrodysplasii (konkrétně mutaci BD1). Zjištěné genotypy označujeme BD1-N  - negativní, BD1-C - přenašeč mutace pro chondrodysplasii.
 • Pokud je přítomna mutace v BD1, nemůže být jedinec plemene dexter v ČR zařazen do chovu. 

Genomická selekce

 • Od roku 2010 participujeme na rozvoji genomické selekce holštýnského a českého strakatého skotu v ČR. Ve spolupráci s laboratoří GeneControl GMBH bylo otestováno více než 1000 plemenných býků obou plemen. 
 • Vzorky se do laboratoře GMBH v Grubu odesílají jednou měsíčně a v to násobcích po 24 vzorcích. Aby mohly být vzorky odeslány včas, je potřeba dodržet níže uvedené termíny, do kdy musí být vzorek dodán do laboratoře imunogenetiky ČMSCH, a.s. Zároveň upozorňujeme, že ani dodání vzorku do uvedeného termínu 100% nezaručuje, že bude do Grubu odeslán, protože konečný počet odesílaných vzorků musí být násobkem čísla 24.
 • Termíny pro rok 2017:
  • 4.10.17 (results 07.11.2017)
  • 26.10.17 (results 05.12.2017)
  • 30.11.2017

*) akreditované zkoušky

Ke stažení


Kontakty

JMÉNO PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
Přibáňová Michaela, Ing. Ph.D.
vedoucí laboratoře imunogenetiky 257 896 329