TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Laboratoře \ Laboratoř imunogenetiky (LI) \ OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU ZVÍŘAT

OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU ZVÍŘAT


sekvenator.jpgLaboratoř je členem mezinárodní společnosti ISAG (International Society for Animal Genetics) s kódem laboratoře 84501. Laboratoř se účastní všech mezinárodních srovnávacích testů pořádaných společností ISAG. 

 


Osvědčení a certifikáty

Laboratoř imunogenetiky je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1312 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Akreditaci provedl Český institut pro akreditaci, o.p.s. Praha.

Laboratoř imunogenetiky je akreditována ICAR pro ověřování původů.  
 

 Ke stažení

 

Pár slov o našich testech

Zákonný podklad stanovení genetického typu

Zákon 154/2000 Sb. přikazuje stanovovat genetický typ a ověřovat původ některých kategorií zvířat. Výsledek ověření původu nebo stanovení genetického typu se vyjadřuje podle par. 29, odstavce (2), vyhlášky č. 471/2000Sb.

Stanovení genetického typu

Pro stanovení genetického typu skotu, koní, koz, ovcí a psů platí mezinárodní "minimální standardní sada mikrosatelitů. Tyto mikrosatelity povinně testují všechny laboratoře, takže výsledky jsou mezinárodně porovnatelné. Je-li tedy zvíře importováno ze zahraničí, kde již bylo testováno, je jeho test použitelný pro potřeby ověřování původů i v ČR a není nutné jej přetestovávat. Naše laboratoř v současné době testuje pro přesnější ověření původu ještě další mikrosatelity nad rámec povinných u skotu i koní.

Ověření původu

Původ zvířat je ověřován v laboratoři na základě porovnání genetických typů rodičů a potomka. Výsledek se vyjadřuje v souladu s vyhláškou 471/2000 Sb.(viz výše)

Určování genetických znaků ovlivňujících užitkovost

  • testace citlivosti prasat na stres (MHS)
  • testace beta kaseinu (testujeme markery A1, A2)
  • testace kappa kaseinu (testujeme genetickou predispozici k tvorbě kappa kaseinu typu A, B a E)
  • test RED faktoru (červeného zbarvení) u holštýnského skotu
  • test dvojího osvalení (double muscle) u plemen GASCONNE, CHAROLIAS, PIEMONTESE, BELGICKÉ MODRÉ a BLONDE D AQUITEINE

Vyhledávání geneticky podmíněných vad

  • testujeme BLAD, CVM a Chondrodysplasii u skotu a SCID u koní.

Podrobnější nabídku a popis testů naleznete pod odkazem na konkrétní druh zvířete.

Ke staženíKontakty

JMÉNO/E-MAIL PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
podatelna Hradištko 257 740 491
Hromádková Jarmila, Ing.
technik laboratoře imunogenetiky 257 896 323
Němcová Lucie, Bc.
technik laboratoře imunogenetiky 257 896 323
Přibáňová Michaela, Ing. Ph.D.
vedoucí laboratoře imunogenetiky 257 896 329
Schröffelová Daniela, Ing. CSc.
vedoucí technik laboratoře imunogenetiky 257 896 271
Slámová Martina
technik laboratoře imunogenetiky - koně 257 896 226
Šteiger Vladimír, Mgr.
technik laboratoře imunogenetiky 257 896 323

Novinky

26. 9. 2017
ODBĚROVÉ SETY K PROVEDENÍ NASÁLNÍHO VÝTĚRU U HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Nabízíme odběrovou sadu k odběru biologického vzorku z dutiny nosní k izolaci DNA skotu, ovcí, koz, koní a psů.
20. 4. 2018
ODBĚROVÉ SETY K IZOLACI DNA Z CHLUPOVÝCH CIBULEK
Nabízíme odběrovou sadu určenou k odeslání odebraných chlupových cibulek do laboratoře.
14. 5. 2018
AUTOMATIZACE V LABORATOŘI IMUNOGENETIKY
Příplatek za zpracování nekvalitních vzorků