TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Včely

Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť

Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb.  v aktuálním znění, § 80 odst. 1 a 2:  

(1) Chovatelé včel předávají pověřené osobě (ČMSCH, a.s.) údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku.

(2) Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září kalendářního roku na formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba (ČMSCH, a.s.).

NEREGISTROVANÝ CHOVATEL VČEL

Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb.  v aktuálním znění, § 80a odst. 1:  

V případě, kdy dosud neregistrovaný chovatel včel hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě (ČMSCH, a.s.) Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť. Tím není dotčena povinnost odeslat hlášení o stavu k 1.září kalendářního roku.  

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť slouží také jako registrační lístek nového včelaře.

registrovaný chovatel včel

Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb.  v aktuálním znění, § 80a odst. 2:  

V případě, kdy registrovaný chovatel včel hodlá přemístit včelstva na místo, které dosud nemá evidováno jako stanoviště, nebo ruší dříve registrované stanoviště, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě (ČMSCH, a.s.) Hlášení umístění stanovišť.

ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ

Výše uvedená hlášení je možné zasílat na adresu ČMSCH, a.s. nebo na e-mailovou adresu: uevcely@cmsch.cz

ZMĚNA V HLÁŠENÍ ÚDAJŮ K UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ VČELSTEV

Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost hlásit údaje k umístění stanovišť včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu, ale podle plemenářského zákona pověřené osobě (ČMSCH, a.s.).

STANOVIŠTĚ VČELSTEV V REGISTRU PŮDY (systém LPIS)

Od 5. 3. 2018 je, jak na Portálu farmáře, tak i ve veřejném LPIS zpřístupněna nová funkcionalita a to zobrazování stanovišť včelstev eAgri - Novinky  - Včelstva v LPIS. V detailu stanoviště včelstev se zobrazují i osobní  údaje chovatelů včel.

Zveřejnění osobních údajů je v souladu s  § 51 odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a dále v souladu s § 3ab zákona 252/1997 Sb., o zemědělství.
Celý obsah vyjádření MZe ČR - „Informace pro včelaře” - je zveřejněn na stránkách MZe ČR eAgri - Lesy - Včelařství nebo je ke stažení zde eAgri - Dopis včelařům.
 
Portál farmáře je ZDE.
Veřejný registr půdy (LPIS) je ZDE.

EVIDENCE HLÁŠENÍ NA PORTÁLU FARMÁŘE

Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům

V aplikaci IZR na Portálu farmáře mají chovatelé včel (disponující přihlašovacím jménem a heslem) zpřístupněné údaje z ústřední evidence. Současně je nově umožněno prostřednictvím Portálu farmáře zasílat hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť elektronickou formou. Včelaři též mohou tímto způsobem aktualizovat své kontaktní údaje. Chovatelé včel dále mohou využívat funkcionalitu delegování práv ke svým údajům na jimi zvolenou osobu mající přístup do Portálu farmáře, stejně jako ostatní chovatelé.

Chovatelé včel, kteří mají zájem o přístup ke svým údajům prostřednictvím IZR na Portálu farmáře a nemají dosud vytvořený účet pro přístup na Portál farmáře se musí řídit postupem uvedeným na Portálu farmáře.

Je to jeden z postupných kroků, které ministerstvo provádí v souvislosti s novelou rostlinolékařského zákona. Směřuje ke zrychlení komunikace mezi zemědělci (a ostatními uživateli pesticidů) na straně jedné a včelaři na straně druhé.

Spolupracující organizace

Český svaz včelařů, o.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
 
Tel.: 224 934 082
Fax: 224 934 977

e-mail: info@vcelarstvi.cz
 

www.vcelarstvi.cz


Ke staženíKontakty

JMÉNO/E-MAIL PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
ústřední evidence včel 257 896 210

Externí Kontakty

Křemencova 8, 115 24 Praha 1