INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Vedení ÚE

 


Evidence skotu

 • Po přidělení čísla provozovny a obdržení potřebných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny.
 • Přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující.
 • Zvířata musí být označena při přesunu ušními známkami ( v obou uších).
 • Prodávající (původní chovatel) musí  ve chvíli nákupu předat nakupujícímu (následnému chovateli) průvodní list skotu nebo telete (do 28 dnů věku)
  • jalovičky, krávy – list A (slouží jako inseminační karta) + list B
  • býci – list B
Upozornění:

Je zakázáno přesouvat zvířata neoznačená a bez průvodního listu skotu. Pokud již živá zvířata vlastníte máte povinnost se co nejdříve zaregistrovat, jakožto chovatel u ČMSCH, a.s a zvířata případně nahlásit do ÚE.

Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Pro vedení ústřední evidence se používá formulář Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění, který slouží pro zapsání/nahlášení všech změn (narození, přemístění, úhyn, ztráta, jatky…) týkajících se chovaných zvířat, do databáze ÚE. Hlášení  je chovatel povinen zaslat do 7-mi dnů od nastalé události.

Hlášení může chovatel zaslat:
 • Písemně, na adresu : ČMSCH, a.s.,  Benešovská 123,  252 09  Hradištko
 • Elektronicky na adresu: ueskot@cmsch.cz

Dodatečné dohlašování zvířat kódem události 27, 28

V případě, že chovatel dohlašuje zvířata starší než půl roku, je nutné zaslat na regionální pracoviště nebo na Hradištko:
 • Podepsanou žádost o dodatečné dohlášení zvířat spolu s odůvodněním žádosti
 • Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (kde kód události 22 = 28, 21 = 27)
 • Formulář hlášení a doplněním původu

Hlášení doplnění původu

Hlášení doplnění původu (používá se ve vyjímečných případech) slouží pro opravu nebo doplnění původu zvířete v ÚE. K ušnímu číslu zvířete chovatel doplňuje vždy pouze ten údaj, který chce změnit či doplnit. 
Spolu s hlášením doplnění původu je třeba zaslat i Průvodní list skotu k výměně! 

Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě

Formulář Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě slouží pro zařazení či zrušení působnosti býka ve stádě.

Pokyny pro chovatele k vedení ÚE skotu

Chovatelská příručka Pokyny pro chovatele k vedení ÚE skotu zahrnuje:
 • rady a postupy pro vedení ústřední evidence
 • podrobný seznam kódů: událostí, chyb, zemí
 • vysvětlivky
 • vzory formulářů a návody pro jejich vyplnění

vedení Ústřední evidence

Vedení ÚE a zasílání dat do ústřední evidence lze provádět prostřednictvím:

Zasílání datových souborů pro úE skotu

Datové soubory pro ústřední evidenci skotu zasílejte na e-mailovou adresu:

Novinky


30.09.2021
INFORMACE PRO CHOVATELE SKOTU - HLÁŠENÍ VÝVOZU
1. 11. 2021 dojde ke změně v hlášení vývozu skotu do ÚE (kód události 80)
03.02.2021
ZMĚNA V TISKU PLS U IMPORTOVANÝCH ZVÍŘAT
Změna v tisku PLS u importovaných zvířat bude spuštěna 3. března 2021
24.08.2020
ZMĚNA HLÁŠENÍ PRŮBĚHU PORODU SKOTU
Od 1.10.2020 dochází ke změně klasifikací průběhu porodu skotu
18.03.2020
HLÁŠENÍ PORODNÍ HMOTNOSTI PRO DRUH TUR
Nově lze do ÚE zaznamenat nepovinný údaj o porodní hmotnosti.

Ke stažení


Metodika - Pokyny pro chovatele k vedení ÚE skotu platné od 1. 11. 2021 (29.10.2021 9:55:05)
Tiskopis - Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (30.04.2019 8:42:06)
Tiskopis - Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě (30.04.2019 8:46:43)
Tiskopis - Průvodní list skotu - telete do 28 dnů věku (30.04.2019 8:48:03)
Tiskopis - Žádost o tisk PLS importovaných zvířat (02.03.2021 16:16:16)
Tiskopis - Žádost o vystavení duplikátu PLS (02.03.2021 16:20:02)
Tiskopis - Doplnění původu do ÚE - skot, ovce, kozy (30.04.2019 8:49:48)
Tiskopis - Domácí porážka skotu - ohlášení KVS (15.01.2021 10:33:07)
Pokyny - Domácí porážka skotu - informace (19.02.2018 10:44:18)
Pokyny - Označování harémového způsobu chovu skotu (22.12.2016 14:03:12)
Pokyny - Vzor zápisu identifikačního čísla zvířete do hlášení (22.12.2016 14:13:06)
Informace - Hlášení porodní hmotnosti pro druh TUR (18.03.2020 8:06:09)
Informace - Nová masná plemena skotu 1 (22.12.2016 14:20:59)
Informace - Nová masná plemena skotu 2 (22.12.2016 14:21:14)
Informace - Nová masná plemena skotu 3 (22.12.2016 14:21:22)
Informace - Nová masná plemena skotu 4 (01.02.2019 8:45:24)
Informace – Nová masná plemena skotu 5 (16.02.2023 7:17:15)
Informace - Sjednocení původů v plemenářské databázi a ústřední evidenci (22.12.2016 14:09:45)
Informace - Chyby v hlášení o působnost býka v přirozené plemenitbě (22.12.2016 14:00:55)
Informace - Upozornění SVS pro chovatele a obchodníky se skotem (22.12.2016 14:02:00)
Informace - Změna v tisku PLS u importovaných zvířat (03.02.2021 14:00:04)
Informace - Hlášení vývozu skotu (18.10.2021 12:47:55)

Legislativa

Uživatelé on-line: 61 (registrovaní: 0, hosté: 61)