TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
ZÁKAZ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV
platí do odvolání

Vedení ÚE

Skot Ovce, kozy Koně, osli Prasata Farmová zvěř Běžci Včely Drůbež Ryby

 


Evidence skotu

 • Po přidělení čísla provozovny a obdržení potřebných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny.
 • Přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující.
 • Zvířata musí být označena při přesunu ušními známkami ( v obou uších).
 • Prodávající (původní chovatel) musí  ve chvíli nákupu předat nakupujícímu (následnému chovateli) průvodní list skotu nebo telete (do 28 dnů věku)
  • jalovičky, krávy – list A (slouží jako inseminační karta) + list B
  • býci – list B
Upozornění:

Je zakázáno přesouvat zvířata neoznačená a bez průvodního listu skotu. Pokud již živá zvířata vlastníte máte povinnost se co nejdříve zaregistrovat, jakožto chovatel u ČMSCH, a.s a zvířata případně nahlásit do ÚE.

Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Pro vedení ústřední evidence se používá formulář Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění, který slouží pro zapsání/nahlášení všech změn (narození, přemístění, úhyn, ztráta, jatky…) týkajících se chovaných zvířat, do databáze ÚE. Hlášení  je chovatel povinen zaslat do 7-mi dnů od nastalé události.

Hlášení může chovatel zaslat:
 • písemně
 • elektronicky

Dodatečné dohlašování zvířat kódem události 27, 28

V případě, že chovatel dohlašuje zvířata starší než půl roku, je nutné zaslat na regionální pracoviště nebo na Hradištko:
 • Podepsanou žádost o dodatečné dohlášení zvířat spolu s odůvodněním žádosti
 • Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (kde kód události 22 = 28, 21 = 27)
 • Formulář hlášení a doplněním původu

Hlášení doplnění původu

Hlášení doplnění původu (používá se ve vyjímečných případech) slouží pro opravu nebo doplnění původu zvířete v ÚE. K ušnímu číslu zvířete chovatel doplňuje vždy pouze údaj, který chce změnit či doplnit.

Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě

Formulář Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě slouží pro zařazení či zrušení působnosti býka ve stádě.

Pokyny pro chovatele k vedení ÚE skotu

Chovatelská příručka Pokyny pro chovatele k vedení ÚE skotu zahrnuje:
 • rady a postupy pro vedení ústřední evidence
 • podrobný seznam kódů: událostí, chyb, zemí
 • vysvětlivky
 • vzory formulářů a návody pro jejich vyplnění

vedení Ústřední evidence

Vedení ÚE a zasílání dat do ústřední evidence lze provádět prostřednictvím:

Zasílání datových souborů pro úE skotu

Datové soubory pro ústřední evidenci skotu zasílejte na e-mailovou adresu:

Novinky


24. 8. 2020
ZMĚNA HLÁŠENÍ PRŮBĚHU PORODU SKOTU
Od 1.10.2020 dochází ke změně klasifikací průběhu porodu skotu
18. 3. 2020
HLÁŠENÍ PORODNÍ HMOTNOSTI PRO DRUH TUR
Nově lze do ÚE zaznamenat nepovinný údaj o porodní hmotnosti.

Ke stažení

Legislativa

Uživatelé on-line: 38 (registrovaní: 1, hosté: 37)