TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
ZÁKAZ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV
platí do odvolání
\ Evidence a označování zvířat \ Skot \ Registrace provozovny

Registrace provozovny

Skot Ovce, kozy Koně, osli Prasata Farmová zvěř Běžci Včely Drůbež Ryby

 


Registrace provozovny

Registraci chovatelů skotu provádí ČMSCH, a.s. na základě registračního lístku chovatele. Po zpracování údajů uvedených na registračním lístku bude chovateli přiděleno tzv. číslo provozovny a zasláno potvrzení o registraci a formuláře, týkající se daného druhu zvířat.

  • Povinnost registrovat se u ČMSCH, a.s. má každý chovatel skotu, který chová 1 a více kusů skotu.
Registrační lístek chovatele se skládá ze dvou stran:
  • strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu)
  • strana B (vyplňuje se adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Vyplněný a podepsaný registrační lístek se zasílá:

Chovatel má možnost registrovat se jako:

  • fyzická osoba – na registračním lístku uvádí pouze rodné číslo
  • fyzická osoba podnikatel v zemědělství – na registračním lístku uvádí rodné číslo a IČ, povinnou přílohou je  (neověřená) kopie dokladu opravňujícího chovatele podnikat v zemědělství (ne starší 3 měsíců)
  • právnická osoba – na registračním lístku uvádí název firmy a IČ, povinnou přílohou je kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců)

Převod provozovny

Nový chovatel:

Vyplní a podepíše Registrační lístek chovatele
  • strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu)
  • strana B (vyplňuje se číslo převáděné provozovny, adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Původní chovatel:

Vyplní a podepíše Oznámení o ukončení činnosti chovatele, které slouží jako souhlas s převodem provozovny.

Upozornění:

Pokud jsou na převáděné provozovně evidována zvířata, budou spolu s převodem provozovny převedena na nového chovatele (přebírá zodpovědnost za vedení ÚE).
O převod nespotřebovaných ušních známek (pokud jsou) na nového chovatele žádá původní chovatel na některém z regionálních pracovišť ČMSCH, a.s.

Rozšíření provozovny o další druh/druhy zvířat

Pokud chce chovatel rozšířit svůj chov o další druh zvířat je třeba kontaktovat některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo ČMSCH, a.s. Hradištko.  

Na základě písemné nebo telefonické žádosti budou chovateli zaktualizovány údaje o chovu jednotlivých druhů zvířat, bude mu zasláno nové potvrzení o registraci a veškeré formuláře a pokyny týkající se druhu zvířat, o který byla provozovna rozšířena.

Ukončení činnosti chovatele

Formulář Oznámení o ukončení činnosti chovatel vyplňuje v případě, že:

  • ukončuje činnost (stav všech zvířat na provozovně musí být 0 ks)
  • souhlasí s převodem svého hospodářství na jiného chovatele

Legislativa

Kontakty


Dorňáková Martina, Mgr.

regionální konzultant ústřední evidence Přerov
581 735 068
606 720 963
Dratvová Dana, Ing.

regionální konzultant ústřední evidence Opava
553 777 468
602 132 615

regionální konzultant ústřední evidence Hradec Králové, Liberec
495 404 157
724 171 227
Kotora Šimon

regionální konzultant ústřední evidence Plzeň, Klatovy
377 918 734
724 149 619
Šimůnková Hana, DiS.

regionální konzultant ústřední evidence Pelhřimov, České Budějovice
565 333 527
724 029 680
Švestková Michaela, Ing.

regionální konzultant ústřední evidence Brno
541 214 047
602 292 572

referentka pro registraci chovatelů do ÚE
257 896 427
Uživatelé on-line: 43 (registrovaní: 0, hosté: 43)