TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Vedení ÚE

Evidence prasat

 • Po přidělení čísla provozovny a obdržení potřebných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny.
 • Přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující.
 • Hlášení je chovatel povinen poslat v případě změny stavu zvířat, nejpozději k 10.dni v měsíci. Zpracování hlášení probíhá vždy 1x měsíčně k 20. dni v měsíci.

Pokyny pro chovatele prasat

Pokyny pro chovatele prasat jsou chovatelskou příručkou o vedení ústřední evidence prasat, která obsahuje:
 • rady a postupy pro vedení ústřední evidence
 • podrobný seznam kódů: událostí, chyb, zemí
 • vysvětlivky
 • vzory formulářů a návody pro jejich vyplnění

vedení Ústřední evidence

Vedení ÚE a zasílání dat do ústřední evidence lze provádět prostřednictvím:

Zasílání datových souborů pro úE prasat

Datové soubory pro ústřední evidenci prasat zasílejte na e-mailovou adresu: ueprase@cmsch.cz

Mimořádné veterinární opatření

Státní veterinární správa (SVS) dne 28.3.2018 vyhlásila nová mimořádná veterinární opatření, související s výskytem afrického moru prasat (AMP) u divočáků na Zlínsku a zhoršující se nákazovou situací v EU, která jsou určena všem chovatelům prasat na celém území ČR.

Každý registrovaný chovatel prasat, jehož hospodářství je evidované dle plemenářského zákona, který přemístí nebo prodá prase domácí určené pro domácí porážku do neregistrovaného chovu, je povinen vést řádnou evidenci těchto prasat.

Evidence musí, mimo jiné, obsahovat:
 • počet přemísťovaných prasat
 • datum přemístění
 • jméno a adresu dopravce
 • dále pak jméno a adresu domácnosti chovatele a rovněž adresu hospodářství, není-li totožná s adresou domácnosti
Mimořádná veterinární opatření ukládají povinnost uchovávat evidenci prasat určených pro domácí porážku po dobu nejméně 1 roku od data přemístění.

Současně se zakazuje přemísťování prasat určených pro domácí porážku do neregistrovaných chovů na území Zlínského kraje s výjimkou jejich přemístění do registrovaných chovů.

Uvedená opatření mají za cíl zlepšení kontroly nad přemisťováním prasat a tím přispět k zabránění případného šíření afrického moru prasat do chovů domácích prasat. Zpřísňující opatření jsou přijímána ve všech členských státech EU, a to i v zemích, kde se zatím AMP nevyskytl.

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může být uložena pokuta až do výše 100 tis. Kč, jde-li o fyzickou osobu a 2 mil. Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Ke stažení