TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
Osobní návštěvy do 14:00 hodin.
\ Evidence a označování zvířat \ Prasata \ Registrace provozovny

Registrace provozovny

 


Registrace provozovny

Registraci chovatelů prasat provádí ČMSCH, a.s. na základě registračního lístku chovatele. Po zpracování údajů uvedených na registračním lístku bude chovateli přiděleno tzv. číslo provozovny a zasláno potvrzení o registraci a formuláře, týkající se daného druhu zvířat.

 • Povinnost registrovat se u ČMSCH, a.s má každý chovatel prasat, který chová 1 a více kusů prasat.
Registrační lístek chovatele se skládá ze dvou stran:  
 • strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strana B (vyplňuje se adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Vyplněný a podepsaný registrační lístek se zasílá:

Chovatel má možnost se registrovat jako:
 • fyzická osoba – na registračním lístku uvádí pouze rodné číslo
 • fyzická osoba podnikatel v zemědělství – na registračním lístku uvádí rodné číslo a IČ, povinnou přílohou je  (neověřená) kopie dokladu opravňujícího chovatele podnikat v zemědělství (ne starší 3 měsíců)
 • právnická osoba – na registračním lístku uvádí název firmy a IČ, povinnou přílohou je kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců)

Prodej prasat určených k domácí porážce

Povinnost registrace chovatele prasat v případě prodeje prasat určených k domácí porážce naplní v současnosti prodávající chovatel dodržováním Nařízení státní veterinární správy ze dne 28. 3. 2018 (Mimořádné veterinární opatření – dále jen MVO), kdy prodávající do své evidence zanese údaje požadované článkem 1 tohoto MVO.

Těmito údaji jsou:
 • a) počet přemísťovaných prasat,
 • b) datum přemístění prasat,
 • c) jméno, případně jména a příjmení dopravce a adresa dopravce, obchodní firmu nebo název a sídlo, není-li totožná s chovatelem,
 • d) jméno, případně jména a příjmení chovatele, ke kterému je prase přemisťováno a adresa domácnosti tohoto chovatele,
 • e) adresa hospodářství, do kterého je prase přemisťováno, není-li totožná s adresou domácnosti.

V takovém případě je možné v hlášení do ústřední evidence prasat použít kódu události 73.

Kupující chovatel se v tomto případě nemusí registrovat u ČMSCH, a.s.

Poznámka k MVO: 

Nařízením SVS ze dne 25. 2. 2019 byl zrušen článek 2 ve výše uvedeném MVO.

 • byl zrušen zákaz přemísťování prasat určených pro domácí porážku na území Zlínského kraje s výjimkou jejich přemístění na evidovaná hospodářství

S dotazy ohledně registrace chovatelů prasat se obracejte na Informační službu ÚE nebo na Regionální pracoviště ÚE.

Převod provozovny

Nový chovatel:

Vyplní a podepíše Registrační lístek chovatele
 • strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strana B (vyplňuje se číslo převáděné provozovny, adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Původní chovatel:

Vyplní a podepíše Oznámení o ukončení činnosti chovatele, které slouží jako souhlas s převodem provozovny.

Upozornění:

Pokud jsou na převáděné provozovně evidována zvířata, budou spolu s převodem provozovny převedena na nového chovatele (přebírá zodpovědnost za vedení ÚE).

Rozšíření provozovny o další druh/druhy zvířat

Pokud chce chovatel rozšířit svůj chov o další druh zvířat je třeba kontaktovat některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo ČMSCH, a.s. Hradištko.  

Na základě písemné nebo telefonické žádosti budou chovateli zaktualizovány údaje o chovu jednotlivých druhů zvířat, bude mu zasláno nové potvrzení o registraci a veškeré formuláře a pokyny týkající se druhu zvířat, o který byla provozovna rozšířena.

Ukončení činnosti chovatele

Formulář Oznámení o ukončení činnosti chovatel vyplňuje v případě, že:

 • ukončuje činnost (stav všech zvířat na provozovně musí být 0 ks)
 • souhlasí s převodem svého hospodářství na jiného chovatele

Legislativa

Kontakty


Dorňáková Martina, Mgr.

regionální konzultant ústřední evidence Přerov
581 735 068
606 720 963
Dratvová Dana, Ing.

regionální konzultant ústřední evidence Opava
553 777 468
602 132 615

regionální konzultant ústřední evidence Hradec Králové, Liberec
495 404 157
724 171 227
Kotora Šimon

regionální konzultant ústřední evidence Plzeň, Klatovy
377 918 734
724 149 619
Švestková Michaela, Ing.

regionální konzultant ústřední evidence Brno
541 214 047
602 292 572

referentka pro registraci chovatelů do ÚE
257 896 427
Uživatelé on-line: 21 (registrovaní: 0, hosté: 21)