INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Evidence a označování zvířat \ Prasata \ Chov prasat – domácích mazlíčků

Chov prasat – domácích mazlíčků

Skot Ovce, kozy Koně, osli Prasata Farmová zvěř Běžci Včely Drůbež Ryby

 


Registrace provozovny

Pokud jste chovatel prasat v domácnosti chovatele, která nejsou určena k lidské spotřebě (tj. chovatel prasat „domácích mazlíčků“) pak v souladu s §29, odst.11 vyhláškyč.136/2004 Sb. použijte k registraci zjednodušený registrační lístek (ke stažení v postranní liště).
 

Vyplněný a podepsaný registrační lístek se zasílá:

Povinnost ohlásit umístění objektu (zákres) využívaného k chovu zvířat se na hospodářství chovatele s chovem prasat v domácnosti nevztahuje.
 

EVIDENCE PRASAT - DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

V případě chovu prasat, která nejsou určena k lidské spotřebě plní funkci registru prasat v hospodářství jakákoli evidence, ze které jsou patrné změny počtu chovaných prasat, identifikace prasat a datum této změny s upřesněním původu nebo určení zvířat.

Tohoto chovu se netýká povinnost předávat pracovišti pro vedení ústřední evidence prasat hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.