dku@dku.cz
kontaktní e-mail

ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI DKU: Natural, spol. s r.o.

Družstvo pro kontrolu užitkovosti pokračuje v rozšiřování své působnosti. Od 1.3.2017 převzalo část výkonu kontroly užitkovosti od oprávněné organizace NATURAL, spol. s r.o. v oblasti Kutné Hory a další část v oblasti Vysočiny a Moravy od 1.7.2017. K DKU tak přišlo 17 nových zákazníků a s nimi cca 5000 krav v kontrole užitkovosti. Od 1.7.2017 předala též výkon kontroly užitkovosti firma ABS cz s.r.o. v počtu 1000 krav v kontrole užitkovosti.

DKU intenzivně pracuje na zavádění elektronického sběru dat z kontroly mléčné užitkovosti a k 30.6.2017 již bylo 50 % techniků kontroly užitkovosti vybaveno a zaškoleno na nové hardwarové a softwarové řešení vyvíjené Českomoravskou společností chovatelů. Díky mobilním datovým terminálům, které začala používat i většina zbývajících oprávněných organizací, je zajištěna vyšší spolehlivost a přesnost výkonu KU a garantován plný soulad s požadavky ICARu pro oblast kontroly užitkovosti. Naším cílem není být za každou cenu první, ale nabídnout poctivý a kvalitní výkon kontroly užitkovosti, bez obcházení metodiky kontroly užitkovosti.

Současně probíhají jednání s dalšími zájemci o převod výkonu KU pod nezávislou organizaci chovatelských svazů.

Druhé pololetí tohoto roku bude pro DKU znamenat především aktivní řešení personální otázky a věkové struktury kontrolních techniků. Věříme, že díky probíhajícím progresivním změnám a sofistikovanějším postupům v získávání dat z kontroly mléčné užitkovosti bude tato práce zajímavá i pro novou nastupující generaci. V současné době již nabízíme v několika regionech zajímavé pracovní uplatnění.

Stavy krav v KU v České republice k 1.7.2017 - zde
Uživatelé on-line: 4 (registrovaní: 0, hosté: 4)