TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Evidence a označování zvířat

Evidence a označování zvířat

ÚstŘední evidence hospodářských zvířat (ÚE)

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. poskytuje chovatelům komplexní služby v oblasti evidence hospodářských zvířat:
  • poradenství pro chovatele – vedení ÚE (hlášení, chybníky…)
  • distribuce pokynů, příruček a formulářů
  • SW pro vedení ÚE, včetně stájového registru (skot, ovce, kozy…)
  • zpracování dat od chovatelů
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. vede evidenci hospodářských zvířat pro:

Portál farmáře - aplikace Registr zvířat

Vedení ústřední evidence a on-line objednávání ušních známek

Internetovou aplikaci Ministerstva zemědělství ČR, která slouží mimo jiné také k vedení ústřední evidence a on-line objednávání ušních známek mohou využívat registrovaní uživatelé portálu eAGRI po přihlášení do privátní zóny portálu.

O přidělení uživatelského jména a hesla je třeba žádat vyplněním formuláře k podání žádosti o přístup na portál eAGRI pro registrované uživatele. Žádost je určena novým uživatelům portálu eAGRI nebo portálu farmáře SZIF, kteří dosud nemají přístup do privátní zóny portálu.

SEUROP

Systém SEUROP se využívá k hodnocení jakosti poražených hospodářských zvířat. Tento systém zařazuje jatečně upravené tělo (JUT) dle jeho jakosti do obchodních tříd.

Označování zvířat

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. zajišťuje, na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR, zpracování a evidenci objednávek na ušní známky sloužící k identifikaci skotu, ovcí a koz dle vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ČMSCH, a.s. přiděluje a eviduje nové číselné řady pro telata, jehňata a kůzlata a zpracovává objednávky duplikátů ušních známek. Zpracované objednávky rozesílá jednotlivým dodavatelům, kteří zajišťují laserový popis ušních známek a jejich distribuci.

STATISTIKY ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

Statistiky ústřední evidence přináší souhrnné informace z různých oblasí činnosti ČMSCH, a.s. v uplynulých obdobích.