Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Předchozí
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Další

Přístup k datům

Chovatelská internetová aplikace Přístup k datům – nástroj chovatelů a dalších uživatelů pro práci s chovatelskými daty a analýzami v elektronické podobě v reálném čase.

Aplikace zpřístupňuje data chovatelům dojeného skotu, chovatelům ovcí a koz, popř. jejich službám, mlékárnám, mlékařským družstvům a Státní veterinární správě. Veškerá poskytovaná data jsou uložena na zabezpečeném serveru a přístup k nim je individuální (uživatel má prostřednictvím přístupových práv přístup pouze k datům, která mu náleží).

Pro registraci k aplikaci Přístup k datům je nezbytné vyplnit registrační formulář. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží uživatel do jím uvedeného e-mailu nejprve požadavek na autorizaci a po úspěšné autorizaci i přístupová práva (uživatelské jméno a heslo).

Aplikace Přístup k datům zahrnuje:

Datová sekce LRM – rozbory KU

 • výsledky rozborů vzorků mléka z kontroly mléčné užitkovosti dojených plemen skotu zpracované pro potřeby odhadu PH

Datová sekce LRM – zpeněžování

 • výsledky rozborů bazénových vzorků mléka odebíraných u chovatele mlékárnou (pouze pro chovatele, jejichž mlékárny realizují rozbory bazénových vzorků v laboratořích ČMSCH, a.s.)

Datová sekce LRM – rychlé výsledky KU

 • nekorigované výsledky rozborů vzorků mléka z kontroly mléčné užitkovosti dojnic, které jsou poskytovány bez prodlevy přímo z LRM 

Datová sekce LRM – výsledky KU ovcí

 • výsledky rozborů vzorků mléka z kontroly mléčné užitkovosti ovcí, které jsou poskytovány bez prodlevy přímo z LRM 

Datová sekce LRM – výsledky KU koz

 • výsledky rozborů vzorků mléka z kontroly mléčné užitkovosti koz, které jsou poskytovány bez prodlevy přímo z LRM

SMS avíza

 • zpoplatněná služba, která uživateli prostřednictvím sms zprávy na jeho mobilní telefon avizuje, že aktuální data jsou na serveru již k dispozici
 • služba je určena pro datové sekce LRM – rozbory KU a LRM – zpeněžování (pro tuto sekci jsou k dispozici i nejdůležitější výsledky rozboru bazénového vzorku)

Milk Profit Data

 • výživářská a reprodukční analýza založená na dostupných datech; zahrnuje produkční analýzu, analýzu zdravotního stavu vemene, reprodukční analýzu

Aplikace Přístup k datům umožňuje zpřístupnit data v elektronické podobě i dalším subjektům:

 • chovatel, držitel přístupových práv, může, dle svého uvážení, umožnit přístup ke svým datům libovolnému počtu dalších subjektů (např. zootechnici jednotlivých chovů v rámci podniku, poradci chovu pro výživu, kontrolní důvěrníci, plemenářský servis apod.) prostřednictvím nástroje Oprávněné přístupy v servisní sekci aplikace
 • výsledky rozborů bazénových vzorků mléka (LRM – zpeněžování) mohou být zpřístupněny rovněž mlékařským družstvům
 • mlékárny mohou prostřednictvím Přístupu k datům získat úplný přehled všech rozborů vzorků mléka, které zadaly laboratořím v Buštěhradě či Brně-Tuřanech – jednotlivé výsledky lze zobrazovat pomocí filtru na základě příznaků měření
 • Státní veterinární správě jsou automaticky poskytovány všechny výsledky rozborů mléka ze sekce LRM - zpeněžování, tzn. výsledky rozborů bazénových vzorků mléka odebíraných mlékárnami

Mlékařská družstva a mlékárny mohou o přístup zažádat přímo u administrátora aplikace (MVDr Urban) prostřednictvím e-mailu urban@cmsch.cz (v žádosti o zpřístupnění by mělo být minimálně uvedeno: název subjektu, kontaktní osoba, telefonický kontakt) – vytvoření těchto přístupových práv bude se žadateli řešeno individuálně.

Nutnou podmínkou pro vytvoření jakéhokoli přístupu k datům je přijetí bezpečnostního závazku uživatelem. Tím se uživatel zavazuje ponechat si svá přístupová práva pouze pro svoji potřebu a případné další přístupy jiných subjektů ke svým datům řešit výhradně prostřednictvím nástroje Oprávněné přístupy v servisní sekci aplikace.

Po správném vyplnění a odeslání registračního formuláře obdrží uživatel potvrzení o přijetí požadavku a přístup do aplikace bude v co nejkratší době autorizován administrátorem této webové stránky, o čemž bude zaregistrovaný uživatel informován elektronickou poštou na registrační e-mailovou adresu.

Popis aplikace Přístup k datům

LRM – rozbory KU

 • zdarma přináší ověřené výsledky rozborů vzorků mléka z kontroly mléčné užitkovosti krav doplněné o další údaje, které mohou být využity pro management stáda
 • zahrnuje nástroj na vytváření vlastních výstupů dat (sestav), které si uživatel zvolí dle svých potřeb
 • data jsou dostupná ve čtyřech typech souborů (html, xls, csv, txt) a lze si je také nechat automaticky zasílat prostřednictvím e-mailu |nahoru|

LRM – rychlé výsledky KU

 • nejrychlejší způsob, kterým se uživatel může dostat k výsledkům rozborů vzorků mléka z KU v elektronické podobě – výsledky jsou k dispozici okamžitě poté, co jsou vygenerovány v příslušné laboratoři pro rozbor mléka
 • data nejsou podrobena kontrole dle pravidel KU a slouží k rychlé orientaci při práci se stádem – v případě, že jsou v rámci KU realizovány rozbory na SB, jsou výsledky zobrazeny u všech zvířat, u nichž byly požadovány
 • i v tomto případě jsou data dostupná ve čtyřech typech souborů (html, xls, csv, txt) a lze si je také nechat automaticky zasílat prostřednictvím e-mailu |nahoru|

LRM – výsledky KU ovcí nebo koz

 • nejrychlejší způsob, kterým se uživatel může dostat k výsledkům rozborů vzorků mléka z KU v elektronické podobě – výsledky jsou k dispozici okamžitě poté, co jsou vygenerovány v příslušné laboratoři pro rozbor mléka
 • data nejsou podrobena kontrole dle pravidel KU a slouží k rychlé orientaci při práci se stádem – v případě, že jsou v rámci KU realizovány rozbory na SB, jsou výsledky zobrazeny u všech zvířat, u nichž byly požadovány
 • i v tomto případě jsou data dostupná ve čtyřech typech souborů (html, xls, csv, txt) a lze si je také nechat automaticky zasílat prostřednictvím e-mailu |nahoru|

LRM – zpeněžování

 • je datová sekce s výsledky rozborů bazénových vzorků mléka odebíraných minimálně 2x měsíčně mlékárnou, na jejichž základě je stanovována cena odebrané suroviny
 • je přístupná pouze těm chovatelům, jejichž odběratelské mlékárny realizují rozbory bazénových vzorků mléka v laboratořích ČMSCH, a.s. - viz seznam mlékáren
 • obdobně jako u předchozích, i zde jsou data dostupná ve čtyřech typech souborů (html, xls, csv, txt) a lze si je také nechat automaticky zasílat prostřednictvím e-mailu |nahoru|

SMS avíza

 • služba SMS avíza informuje chovatele prostřednictvím jeho mobilního telefonu o přítomnosti aktuálních dat z KU a zpeněžování v aplikaci Přístup k datům
 • v případě avíza zpeněžování má uživatel rovnou k dispozici i nejdůležitější výsledky rozboru bazénového vzorku mléka
 • uživatel má pro objednání zobrazenu vždy jen takovou nabídku služeb, která odpovídá aktuálně spuštěným sekcím v aplikaci Přístup k datům
 • lze si objednat zasílání avíz na jeden i více mobilních telefonů najednou služba SMS avíza je poskytována formou ročního předplatného
 • uvedené ceny jsou bez DPH a platí vždy pro jedno telefonní číslo
 • SMS avíza KU 150,- Kč/rok, SMS avíza zpeněžování 300,- Kč/rok |nahoru|

Milk Profit Data

 • je prvním automaticky generovaným nástrojem ke zvýšení efektivnosti využití informací o kravách ve stádech zapojených do kontroly užitkovosti
 • analýza rutinně zjišťovaných dat umožňuje bez většího úsilí uživatele rychlé posouzení úrovně řízení stáda z hlediska užitkovosti, průběhu laktací, zdravotního stavu vemene, reprodukce.

      program je logicky rozdělen do tří kapitol:

  • Kapitoly MPD – produkce a MPD – zdravotní stav mléčné žlázy jsou ukazatele aktuální situace v chovu. Uživatel zde může velice cíleně najít "úzká hrdla" v produkci mléka, mléčných složek a zdraví mléčné žlázy.
  • Kapitola MPD – reprodukce (zatím v rekonstrukci) je ukazatelem, který napoví o budoucí produkci. Vytváří podklady ke strategickému rozhodování při práci se stádem.

Vybrané kapitoly nabízejí data v historii až 14-ti měsíců, což je užitečné při posuzování trendu vývoje stavu. V MPD  najdete  informace (například standardní produkce ve 150. laktační den nebo 305. denní projektovaná produkce mléka a mléčných složek), které významně objektivizují údaje o vývoji užitkovosti hodnoceného stáda.

Milk Profit Data automaticky shromažďuje a třídí data o chovu dojnic. Odpadá tak náročná, málo produktivní práce při "ruční analýze". Práce s celou aplikací je intuitivní – stačí dbát písemných pokynů v jednotlivých krocích vytváření příslušné sestavy. |nahoru|

Ke stažení

Kontakty

Příjmení, jméno, titulPracovištěPracovní náplňMobilTelefonFax
Urban Petr Odbor laboratoří
Odborný konzultant, správa aplikace Internet pro chovatale 725 969 918
 • Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
 • Benešovská 123, 252 09 Hradištko
 • GPS: 14°24'55"E; 49°51'54"N
 • tel: +420 257 896 444, fax: +420 257 740 491
 • E-mail: cmsch@cmsch.cz
 • |napište nám|