TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Plemenářská práce \ Plemenná kniha (PK) \ Zápis původů do databází PK

Zápis původů do databází PK

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. přijímá a vyřizuje na základě pověření svazů chovatelů skotu žádosti o zápis původů dovezených plemenných zvířat a embryí do databází jednotlivých plemenných knih. Sazebník a podmínky zápisu zvířat do plemenné knihy jsou uvedeny v řádech plemenných knih jednotlivých chovatelských svazů.

K žádosti o zápis dovezeného plemenného zvířete je nutno doložit:

  • kopii potvrzení o původu (POP) vydané zahraniční chovatelskou organizací

K žádosti o zápis dovezeného embrya je nutno doložit:

  • POP embrya se dvěma generacemi předků + genotyp DNA
nebo
  • POP otce se dvěma generacemi předků
  • POP matky
  • genotyp DNA otce
  • genotyp DNA matky
  • doklad o kombinaci rodičů vystavený ET týmem (Packing list)

Ke stažení


Kontakty

JMÉNO PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
plemenářská práce 257 896 215
Koudelová Lucie, Ing.
vedoucí oddělení plemenářské práce, konzultant pro plemennou knihu skotu a ústřední registr plemeníků 257 896 221
registr masných býků; zápis původů dovezených plemenných zvířat a embryí do PK 257 896 231