257 896 335
telefon na infolinku ústřední evidence Pracovní doba: Po - Pá 7:00 - 15:00 h.

TRU-TEST

Mlékoměry TRU-TEST

Součástí kontroly mléčné užitkovosti krav, ovcí a koz je měření nádoje a odběr vzorků mléka pro laboratorní rozbory. K tomuto účelu je v ČR využíváno, vedle ostatních zařízení, také cca 4 000 ks přenosných mlékoměrů firmy TRU-TEST.
 

Prodej mlékoměrů TRU-TESt

Typ: WB HI (33kg, laserově tištěná stupnice) - cena: 437 EUR (cena v Kč bude přepočítána dle aktuálního kurzu)
 

Servis a Rekalibrace mlékoměrů

Dle nařízení Mezinárodního výboru pro kontrolu užitkovosti (ICAR) podléhají všechny mlékoměry každoroční kontrole technického stavu a přesnosti měření. Pravidelnou kontrolou, případnými opravami a rekalibrací měřičů TRU-TEST je pověřena Českomoravská společnost chovatelů, a.s. V případě kladného výsledku kontroly vystaví pracoviště TRU-TEST v Hradištku uživateli těchto přístrojů certifikát opravňující k použití měřičů v kontrole užitkovosti dojeného skotu na jeden rok.

Kontakty

JMÉNO PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
Hering Pavel, Ing.
vedoucí oddělení kontroly užitkovosti; TRU-TEST 602 132 618 257 896 230