257 896 335
telefon na infolinku ústřední evidence Pracovní doba: Po - Pá 7:00 - 15:00 h.

Oprávněné osoby KU

Terénní činnost KU

Terénní činnost KU představuje zjištění produkce mléka jednotlivých dojnic a odebrání individuálních vzorků mléka. Po zpracování příslušné dokumentace jsou vzorky spolu spolu s dokumentací dopraveny na svozné místo, odkud jsou transportovány chladícími auty do laboratoří pro rozbor mléka.
 

Terénní činnost KU zajišťují, ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., oprávněné osoby prostřednictvím svých plemenářských zootechniků. Oprávněné osoby zodpovídají za evidenci chovů zapojených do kontroly užitkovosti. Prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob lze požádat o zapojení stáje do KU nebo o její vyřazení z KU.

V České republice zajišťují terénní KU následující oprávněné osoby: