257 896 335
telefon na infolinku ústřední evidence Pracovní doba: Po - Pá 7:00 - 15:00 h.

Inspektoři KU

Dozorová činnost

Dozorovou činnost zajišťuje ČMSCH, a.s., z pozice členské organizace ICAR, prostřednictvím inspektorů pro KU, kteří jsou zaměstnanci ČMSCH, a.s.

Inspektoři KU kontrolují dodržování pravidel stanovených pro výkon kontroly mléčné užitkovosti přímo ve stáji, v souladu s platnou metodikou pro výkon KU. Inspektor KU provádí ve stáji kontrolu identifikace zvířat, dodržování platné metodiky, zjišťování dojivosti a odběru vzorků, včetně kontroly platných certifikátů měřících zařízení k měření nádoje a odběr vzorků mléka pro laboratorní rozbory. Součástí kontroly je rovněž kontrola související dokumentace.

O každé kontrole je vypracován zápis, který se v ČMSCH, a.s. archivuje a výsledky jsou pravidelně odesílány příslušným oprávněným osobám. V případě výskytu závažných nedostatků jsou zprávy odesílány odpovědným pracovníkům oprávněných osob ihned, aby mohlo dojít k případné rychlé nápravě.

K práci inspektorů KU slouží aplikace „Inspektor”, která je součástí jejich softwarového vybavení. Aplikace je provozována a aktualizována ve spolupráci s oprávněnými osobami. Obsahem aplikace jsou pracovní plány plemenářských zootechniků, podle nichž si inspektoři plánují svou dozorovou činnost, čímž je zajištěn potřebný efekt v kontrolní činnosti.

Výkonem kontrolní činnosti v oblasti kontroly užitkovosti jsou pověřeni následující zaměstanci ČMSCH, a.s.:
 

Věra Balcarová

Tel.: 602 263 986
balcarova@cmsch.cz
 

Pavel Vaněk

Tel.: 602 587 753
vanek@cmsch.cz
 

Ing. Marie Janecká

Tel.: 602 263 985
janecka@cmsch.cz
 

Ing. František Heřman

Tel.: 606 750 401
herman@cmsch.cz
 

Ing. Dagmar Nováková

Tel.: 602 132 615
novakova@cmsch.cz