TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Plemenářská práce

Plemenářská práce

Kontrola užitkovosti (KU)

 • Osoby oprávněné k provádění kontroly užitkovosti
 • Kontrolní činnost - inspektoři KU
 • TRU-TEST
 • Přehled metodik a tiskopisů používaných v KU
 • Internetová aplikace „Přístup k datům
 • „ICAR” - přehled aktivit ČMSCH, a.s. v Mezinárodní komisi pro kontrolu užitkovosti
 • Ročenky
  • Ročenky výsledků kontroly užitkovosti
  • Ročenky chovu skotu
  • Ročenky chovu ovcí a koz
  • Ročenky chovu koní

Ústřední registr plemeníků (ÚRP)

 • Registr býků
 • Registr beranů a kozlů
 • Registr kanců

Plemenná kniha (PK)

 • Zápis původů zvířat/embryí do databází PK dojeného skotu
 • Tisk dokladů PK
  • Potvrzení o původu - POP
  • Výpis z plemenné knihy - VPK
 • Rejstřík chovů (RCH)
  • zápis chovů do PK dojeného skotu
  • provádění změn v registraci chovů zapsaných do PK

podpora plemenářské činnosti

 • Hodnocení exterieru skotu
 • Přehled býků plemene českého strakatého a holštýnského skotu zařazených do testace
 • Zveřejňování výsledků reprodukce - inseminace a zabřezávání skotu
 • Informace z odchoven plemenných býků
 • Přehled metodik používaných v plemenářské práci