Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Předchozí
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Další

Ovce, kozy

Každý chovatel ovcí, koz( již od 1 ks zvířete) je povinen se registrovat u ČMSCH, a.s.

Prvním krokem začínajícího chovatele je vyplnění registračního lístku a jeho zaslání do ÚE. Na základě registračního lístku bude chovateli přiděleno tzv. číslo provozovny a zasláno potvrzení o registraci a formuláře týkající se daného druhu zvířat. Po přidělení čísla provozovny a obdržení výše zmíněných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu. 

Pravidla registrace a přesunu zvířat

 • přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující
 • po přidělení čísla provozovny a obdržení výše zmíněných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • datum přesunu zvířat MUSÍ být vyšší (pozdější) než datum registrace provozovny

Upozornění: 

Pokud má chovatel neoznačená zvířata je povinen vyplnit objednávku nových ušních známek a po obdržení známek (označení zvířat), zvířata nahlásit do databáze ústřední evidence. Pro označení zvířat má chovatel možnost:

 1. kontaktovat veterinárního lékaře a požádat ho o označení zvířat
 2. objednat si kleště a zvířata označit sám 

Chovatel má možnost se registrovat jako:

 1. fyzická osoba – uvádí na registrační lístek pouze RČ
 2. fyzická osoba – podnikatel v zemědělství – uvádí rodné číslo a IČ + je třeba přiložit kopii dokladu (nemusí být ověřená) potvrzující, že je podnikatelem, ne starší 3 měsíců
 3. právnická osoba – uvádí na registračním lístku název firmy, IČ + je třeba přiložit kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců)

Registrační lístek se skládá ze dvou stran:

 • strany A (vyplňují se údaje o chovateli + údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo , mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strany B (vyplňuje se adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat
 • Registrační lístek MUSÍ chovatel podepsat
 • Registrační lístek je možné zaslat poštou, oskenovaný e-mailem
 • Vyplněný a podepsaný registrační lístek zašlete na některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo na ČMSCH, a.s. Hradištko.

Převod provozovny

Nový chovatel:

Vyplní a podepíše registrační lístek chovatele:

 • strana A (vyplňují se údaje o chovateli + údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo , mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strana B (vyplňuje se číslo převáděné provozovny, adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Původní chovatel:

Vyplní a podepíše Oznámení o ukončení činnosti chovatele , které slouží jako souhlas s převodem provozovny.

Upozornění:

Pokud jsou na převáděném hospodářství evidována zvířata, budou spolu s převodem hospodářství převedena na nového chovatele (přebírá zodpovědnost za vedení ÚE).

O převod ušních známek musí chovatel zažádat na některém z regionálních pracovišť ČMSCH, a.s.

Rozšíření provozovny o další druh/y zvířat

Pokud chce chovatel rozšířit svůj chov o další druh zvířat je třeba kontaktovat některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo ČMSCH, a.s. Hradištko. Na základě písemné žádosti nebo telefonátu budou u chovatele zaktualizovány údaje o chovu jednotlivých druhů zvířat, zasláno nové potvrzení o registraci + veškeré formuláře, pokyny pro druh zvířat o který byla provozovna rozšířena

Ukončení činnosti chovatele

Formulář oznámení o ukončení činnosti chovatel vyplňuje v případě, že :

 • ukončuje činnost ( stav všech zvířat na provozovně musí být 0 ks)
 • souhlasí s převodem svého hospodářství na jiného chovatele

fotogalerie

Ke stažení

Infoslužba ÚE

Příjmení, jméno, titulPracovištěPracovní náplňMobilTelefonFax
Braná Michaela Oddělení zpracování ÚE
Infoslužba ÚE
Konzultant ústřední evidence 724 277 447 257 896 335 257 740 613
Kropáčková Vilma Oddělení zpracování ÚE
Infoslužba ÚE
Konzultant ústřední evidence 724 277 447 257 896 212 257 740 613
Rabiňáková Martina Oddělení zpracování ÚE
Infoslužba ÚE
Konzultant ústřední evidence 724 277 447 257 896 335 257 740 613
Schejbalová Věra Oddělení zpracování ÚE
Infoslužba ÚE
Konzultant ústřední evidence 724 277 447 257 896 264 257 740 613

Regionální pracoviště

Příjmení, jméno, titulPracovištěPracovní náplňMobilTelefonFax
Dorňáková Martina Oddělení regionální konzultanti - Přerov
Konzultant ústřední evidence 606 720 963 581 735 068 581 735 068
Fialová Hana Oddělení regionální konzultanti - Pelhřimov
Konzultant ústřední evidence 724 029 680 565 333 527
Knajflová Naďa Oddělení regionální konzultanti - Hradec Králové
Konzultant ústřední evidence 724 171 227 495 404 157 495 404 199
Lacková Jana Oddělení regionální konzultanti - Brno
Konzultant ústřední evidence 602 292 572 541 214 047 541 214 053
Mašková Aneta Oddělení regionální konzultanti - Plzeň
Konzultant ústřední evidence 724 149 619 377 918 734 377 918 734
Nováková Dagmar Oddělení regionální konzultanti - Opava
Konzultant ústřední evidence 602 132 615 553 777 468 553 777 468

Kontakty

Příjmení, jméno, titulPracovištěPracovní náplňMobilTelefonFax
Spurná Věra Oddělení zpracování ÚE
Vedoucí oddělení 724 719 252 257 896 235
Vojtěchovská Věra Oddělení zpracování ÚE
Registrace chovatelů 257 896 427
 • Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
 • Benešovská 123, 252 09 Hradištko
 • GPS: 14°24'55"E; 49°51'54"N
 • tel: +420 257 896 444, fax: +420 257 740 491
 • E-mail: cmsch@cmsch.cz
 • |napište nám|