257 896 335
telefon na infolinku ústřední evidence Pracovní doba: Po - Pá 7:00 - 15:00 h.

Metodika

Odběr reprezentativního bazénového vzorku je nedílnou součástí systému prověřovaní mléka a základním předpokladem pro objektivní zjištění a ocenění jakosti dodávek.

Zkouška obsahuje teoretickou a praktickou část.
  • V části první jsou formou testu ověřeny teoretické znalosti uchazeče.
  • Ve druhé části je prověřena schopnost zkoušeného pracovníka odebrat reprezentativní bazénový vzorek syrového mléka.
Úspěšným absolventům obou částí zkoušky je vystaveno Osvědčení o absolvování zkoušky platné po dobu následujících tří kalendářních let.

Podrobnosti o metodice zkoušky a vzorový test pro ověřování znalostí uchazečů nabízíme níže v dokumentech ke stažení.

 

Ke stažení