TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Vedení ÚE

evidence běžců

  • Po přidělení čísla provozovny a obdržení potřebných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
  • Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny.
  • Přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující.

Hlášení o narození běžců, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Tiskopis Hlášení o narození běžců, jejich úhynu, ztrátě a přemístění se zasílá do ústřední evidence za celý kalendářní měsíc, a to do desátého dne následujícího měsíce, vždy hromadně za celé hospodářství.
 

vedení ústřední evidence běžců

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. je na základě rozhodnutí MZe ČR organizací pověřenou vedením ústřední evidence běžců, avšak veškerou tuto činnost zajišťuje pro ČMSCH, a.s. Český svaz chovatelů pštrosů, jehož působení v této oblasti MZe ČR schválilo.

Agendu evidence běžců provádí a veškeré formuláře zasílá:

Ústřední evidence běžců – Český svaz chovatelů pštrosů
U cukrovaru 12, 747 05 Opava
tel.: 553 731 933
e-mail: cschp@quick.cz

Pracovní dny: úterý a čtvrtek

Výše uvedené kontakty využijte též v případě objednání křídelních známek.

Ke stažení