TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Evidence a označování zvířat \ Běžci \ Označování zvířat

Označování zvířat

zásady Označování běžců

Označování běžců z domácí produkce

Běžci se označují jednou plastovou známkou. Každé kuře musí být označeno před opuštěním hospodářství, v němž se narodilo, nejpozději do 6 týdnů po vylíhnutí, a to:
  • u pštrosa dvouprstého a nandu pampového známkou vpíchnutou do pravé křídelní řasy
  • u emu hnědého známkou vpíchnutou do kůže šíje v dolní části krku

Označování běžců přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí

  • Běžci přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí se označují stejným způsobem, jako běžci z domácí produkce, a to do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení, s výjimkou běžců dovezených k účasti na svodu zvířat.
  • Pokud dojde k dalšímu přemístění běžců dovezených k účasti na svodu zvířat na jiné hospodářství, označují se opět stejným způsobem jako běžci z domácí produkce, a to do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení nebo ode dne pohraniční veterinární kontroly.

křídelní známky pro běžce

Pro označování běžců se používají plastové známky, které musí být vysoké nejméně 50 mm, široké nejméně 40 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm. Známka používaná pro označování běžců musí obsahovat:
  • identifikační číslo zvířete
  • kód příslušného úřadu

Objednávky křídelních známek přijímá:

Ústřední evidence běžců – Český svaz chovatelů pštrosů
U cukrovaru 12, 747 05 Opava
tel.: 553 731 933
e-mail: cschp@quick.cz
 

Pracovní dny: úterý a čtvrtek

Výrobu a distribuci identifikačních prostředků  pro běžce zajišťuje v ČR:

HEMA s.r.o.
K. Tomáška 194
391 75 Malšice
tel: 381 277 527
www.hema.cz